Medlemsskab

Bliv medlem af Otterup Geværfabrik:


Velkommen til Otterup Geværfabrik:

Når Geværfabrikken er indrettet, skal der være mulighed for alle slags arrangementer, hvor grupper af mennesker i fællesskab vil opleve, blive klogere på dette og hint, vil udfordres i samvær med andre.

Vi ser frem til at mange foreninger, persongrupper med videre fra hele Nordfyns kommune vil tage bygningerne i brug til:

Foredrag, teater, koncerter og film. Til undervisning. Til udstillinger af såvel permanent som skiftende karakter.

Bygningen skal også gerne kunne anvendes til foreningers møder, hvad enten det er bestyrelser, der mangler et sted at være, eller en generalforsamling, der skal afvikles.

Der skal også være plads til, at ikke formaliserede persongrupper kan ”søge husly” i Geværfabrikken med forskellige aktiviteter lige fra studiegrupper til øve muligheder af forskellig slags.

Og alle aldersgrupper skal være velkomne i huset inden for de rammer, der gælder for stedet. Det samme gælder mennesker, der gæster Nordfyn.

Skal disse muligheder tilgodeses, kræver det manges medvirken. Som udgangspunkt er brugerne jo en slags medejere.

Der vil blive brug for både en håndsrækning af praktisk såvel som af økonomisk art. Og der er brug for iderigdom, hvis projektet skal lykkes.

☺ Vil du være med til at ændre geværfabrikken fra det, den er nu, til et brugbart hus til gavn og glæde for mange?

☺ Vil du være med i støttekredsen omkring geværfabrikken?

☺ Har du mulighed for at være sponsor, så det økonomiske grundlag kan blive etableret?

☺ Vil din forening være med til at befolke huset med gode aktiviteter og arrangementer?

☺ Har du gode ideer til, hvordan huset kan blive brugt i en bredere betydning?

Hvad sker der i huset:

klik på kalenderen og se:

Der er brug for alle gode kræfter, hvis drømme skal blive til realiteter.

Kom og vær med!

Otterup Geværfabrik                             Fabriksvej 5, 5450 Otterup

Kulturhus for hele Nordfyns Kommune