Bestyrelsen

Otterup Geværfabrik                             Fabriksvej 5, 5450 Otterup

Kultur- og Medborgerhus for hele Nordfyns Kommune                                                                               Nabo til Otterupgården - bag Rådhuset.

På Brugermødet i april 2018 blev følgende bestyrelse valgt:

Bestyrelse for den selvejende institution ”Otterup Geværfabrik”

CVR.nummer: 32 49 74 03                             EAN-nummer: 5798 0065 44318

Bankforbindelse: Nordfyns Bank, Otterup afd. reg.nr. 6862, konto 10 59 473

Formand:

Ole Rasmussen (valgt 2018)

Lindegårdsvej 7, 5450 Otterup

Tel.: 2224 8969

mail: formand@otterupgevaerfabrik.dk


Næstformand

Sally Kragh (valgt 2018)


mail: naestformand@otterupgevaerfabrik.dk


Kasserer

Jens Thorup (valgt 2017)                               Leje af/forespørgsel på lokaler:

Bakkevej 19, 5450 Otterup

Tel.: 4166 8822                                              telefon: 4166 8822 (mellem kl 17 og 19)

mail: j.thorup@webspeed.dk                       mail: booking@otterupgevaerfarbik.dk


Sekretær

Henrik Overgaard (valgt 2017)

Fabriksvej 3, 5450 Otterup

Tel.: 2372 0621

mail: henrik@smilemail.dk


Medlem:

Kurt Korsholm (valgt 2018)

kurt@korsholm-otterup.dk


Medlem:

Brian Christensen (valgt 2018)


Medlem:

Ole Svensson

Nr. Næråvej 33, 5450 Otterup

Tlf.: 2757 6926

Mail: oleotterup@gmail.com


Medlem:

ledig


Suppleant:

ledig